eio_init

  • (PECL eio = 1.0.0)
  • (Re-)initialize Eio